شرایط دریافت شهروندی ترکیه

در تاریخ 12 ژانویه 2017 در روزنامه رسمی دولت ترکیه به نام "رِسمی گازتی"، در مورد تغییرات در قانون مربوط به شهروندی ترکیه منتشر شد.
مطابق با سند مذکور، 5 گروه از خارجیان می توانند تابعیت ترکیه را به روش ساده شده ای درخواست نمایند:

  1. اشخاصی که املاکی به ارزش حداقل 250000 دلار آمریکا با خود آورده باشند. چنانچه آنان این املاک را 3 سال از تاریخ خرید در اختیار داشته باشند.
  2. اشخاصی که در صنایع ترکیه به میزان بیش از 500000 دلار سرمایه گذاری کرده اند.
  3. اشخاصی که در بانک های ترکیه مبلغ حداقل 500000 دلار آمریکا سپرده داشته و این مبلغ را از تاریخ سرمایه گذاری به مدت 3 سال نگه داشته باشند.
  4. افرادی که اوراق قرضه دولتی به ارزش حداقل 500000 دلار را در مدت حداقل 3 سال خریداری کرده باشند.
  5. اشخاصی که شرکتی تاسیس و حداقل 50 فرصت شغلی برای اتباع ترکی ایجاد کرده باشند.

ترانسفر/ ترانسفر از فرودگاه آنتالیا آلانیا

ما برای مشتریان خود خدمات ترانسفر برای آلانیا ارائه می نماییم. فهرست قیمت های ما در جدول زیر آمده است.

برای رزرو  لطفا با ما تماس بگیرید.

مبدا مقصد فاصله مدت زمان قیمت
آلانیا فرودگاه 130 کیلومتر 100 دقیقه یورو 70
آلانیا آنتالیا 140 کیلومتر 110 دقیقه یورو 80
آلانیا ماناوگات 50 کیلومتر 45 دقیقه یورو 40
آلانیا قاضی پاشا 45 کیلومتر 40 دقیقه یورو 40
آلانیا پاموکاله 450 کیلومتر 5 ساعت یورو 220
آلانیا کاپادوکیا 550 کیلومتر 7 ساعت یورو 300
آلانیا بدروم 700 کیلومتر 8 ساعت یورو 400
آلانیا آنکارا 515 کیلومتر 6 ساعت یورو 300

 

تاپو (سند مالکیت)

تاپو تنها سندی است که حقوق مالکیت برای ملک در ترکیه را اثبات می کند.

کلیه تاپوها در اداره ثبت اراضی،  صادر و بایگانی می شوند.

مالکان یک ملک در ترکیه می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی ثبت شده در ترکیه یا خارج از کشور باشند. چندین مالک می توانند در یک تاپو ثبت شوند اما سهم آنان از ملک مربوطه می توانند متفاوت باشد. حداکثر تعداد مالکان مشترک برای یک تاپو 10 نفر است. آنان می توانند اقوام به عنوان ناظران باشند. هیچ محدودیت سنی در این مورد وجود ندارد. تعداد مالکان و منافع مالکیت توسط خریدار تعیین می شود.

خریدار می تواند فقط تاپو را پس از پرداخت ارزش کامل ملک دریافت نماید.

برای شروع تشریفات ثبت تاپو، کلیه مالکان آتی یک ملک باید اسناد زیر را داشته باشند:

-کپی گذرنامه

-2 عکس سایز گذرنامه ای (سه و نیم در چهار و نیم سانت)

-شماره مالیات ترکیه

هزینه ها برای:

1.مالیاتی که 4% ارزش ارزیابی شده است که توسط شهرداری تعیین می شود.

  1. عوارض دولتی بانک دولتی ترکیه حدود 80 یورو است.
  2. خدمات مترجم رسمی حدود 40 یورو

مجوز اقامت

شما می توانید به عنوان مالک یا مستاجر یک ملک، واجد شرایط مجوز اقامت در ترکیه باشید. همسر مالک منزل و فرزندان وی (زیر 18 سال) نیز حق اخذ مجوز اقامت را دارند.
مدت هر مجوز اقامت یک سال است و قبل از انقضا بایستی تمدید شود. اگر شما مجوز اقامت از 5 سال پیش به طور مستمر دارید در سال ششم حق تقاضای تابعیت ترکیه را خواهید داشت. اگر مجوز اقامت به مدت 8 سال متوالی دارید در سال نهم حق دریافت مجوز اقامت دائمی خواهید داشت.
اسناد زیر برای تقاضای مجوز اقامت لازم است:
• 4 عکس گذرنامه ای
• کپی گذرنامه و آخرین تاریخ ورود
• تکمیل فرم تقاضا به صورت آنلاین
• بیمه درمانی (بین سنین 0 تا 17 سال و بیش از 66 سال لازم نیست)
• کپی سند مالکیت (صادره توسط اداره ثبت اراضی 1 هفته قبل از تقاضا)
• اگر آپارتمان اجاره ای است، کپی قرارداد اجاره تایید شده در محضر
• شماره مالیات ترکیه ای
• حساب بانکی به مبلغ 5000 یورو یا 6000 دلار آمریکا. این مبلغ بایستی در حساب بانکی ترکیه باشد و کپی دفترچه بانک برای تحویل مجوز اقامت لازم است.
• پرداخت هزینه تقاضا و هزینه خدمات